top of page

Komplette tjenester

Utarbeide og kvalitetssikre vedlikeholdsplaner | Utføre vedlikehold iht planer | Stenging og igangsetting av fonteneanlegg | Reparasjonsarbeid | Montering re- og demontering | Forsvarlig flytting og lagring av kunst | Repro-fotografering og fotografering av kunst | Videreføre nødvendig dialog mellom kunstner og eier/brukeretat i perioden etter overlevering der dette er relevant | Dokumentasjon av tilstand og arbeid utført på verkene KUVE AS har ansvar for | Ressurs for kunstnere i prosjektering, produksjon og installering av nye kunstverk.

 • registrering

 • tilstandsvurdering

 • fotografering

 • merking

 • prosjektering

 • produksjon 

 • installasjon

 • fonteneteknikk

 • vask

 • rens

 • restaurering

 • montering

 • de-/remontering

 • pakking

 • frakt

 • lagring

bottom of page