top of page

KUVE AS er et selskap som spesialiserer seg på forvalting av kunst og kunstsamlinger, skulpturer, fontener og kunst i offentlig rom.

Vi tilbyr en rekke tjenester, inkludert prosjektadministrasjon, vedlikehold, montering og de-/remontering av skulpturer og installasjoner, samt konsulenttjenester for kunstnere. I tillegg utfører vi risiko- og sårbarhetsanalyser. KUVE tilbyr også registrering, tilstandsvurdering og reprofotografering av kunst og kunstsamlinger, og bruker denne informasjonen til å utvikle forvaltnings- og vedlikeholdsplaner/systemer. I tillegg har KUVE utviklet et eget system for kunstformidling; art-qr.no

bottom of page