top of page

Samlingsforvaltning

Forvaltning av kunst er en oppgave som krever mye kunnskap og erfaring. Det handler om å ivareta kunstverk på en forsvarlig måte, slik at de kan bevares for ettertiden, og at verdiene ikke forringes. Vi har utviklet systemer for registrering, tilstandsvurdering og oppbevaring.

KUVE AS har et stort nettverk av erfarene konservatorer innen flere materialer som er tilgjengelig ved behov. 

art-qr.no er en nettside, utviklet av KUVE AS som formidler informasjon om kunstner og kunstverk gjennom en enkel strekkode, som kan leses av fra din smart-telefon

bottom of page