top of page

Skulptur og fontener

KUVE AS består av et team med erfaring innen skulptur og fonteneteknikk. Vi har erfaring og kunnskap  materialbruk og deres egenskaper under norske forhold. Vi har også ekspertise innen fontene og fonteneteksnikk og har sentral godkjenning for tiltaksklasse 1 rørtekeknikk.

bottom of page